Chuyển USDT/ETH/NEAR vào Aurora

Aurora Network thuộc hệ sinh thái NEAR mang lại nhiều tiện ích cho người dùng với chi phí cực rẻ hơn Ethereum 1000 lần, Hỗ trợ tất cả các công cụ có sẵn trong hệ sinh thái Ethereum – MetaMask, Truffle,...

Chuyển đổi USDT từ BSC qua Aurora thông qua Synapse Protocol

 1. Truy cập vào website Synapse Protocol và kết nối ví Metamask
 2. Chọn mạng cần chuyển Token - BSC
 3. Chọn mạng nhận Token - Aurora
 4. Chọn Token cần chuyển - USDT
 5. Chọn Token nhận - USDT
 6. (Một ít USDT sẽ bị trừ phí khi chuyển từ mạng BSC qua Aurora

  Sẽ tốn một ít BNB làm phí giao dịch khi chuyển Token)

 7. Vào ví Metamask kiểm tra lại
 8. Lưu ý: Các giao dịch đều tốn BNB làm phí giao dịch

Chuyển đổi USDT từ Ethereum qua Aurora thông qua Rainbow Bridge

 1. Đăng nhập ví Metamask
 2. Truy cập Rainbow Bridge
 3. Kết nối ví Metamask (Ethereum)
 4. Chọn mạng chuyển Token - Ethereum
 5. Chọn mạng nhận Token - Aurora
 6. Chọn Token ETH & nhập số lượng Token ETH cần chuyển
 7. (Giao dịch sẽ diễn ra trong vòng 10 phút)

 8. Xác nhận giao dịch, bạn sẽ mất một ít ETH làm phí giao dịch
 9. Kiểm tra lại giao dịch của bạn
 10. Lưu ý: Các giao dịch đều tốn ETH làm phí giao dịch

Chuyển Token Near từ ví Near qua ví Metamask mạng Aurora thông qua Rainbow Bridge

 1. Mua NEAR trên Binance và nạp vào ví
 2. Truy cập vào https://rainbowbridge.app/transfer để chuyển NEAR sang ví Metamask (Aurora)
 3. Chọn Connect tại NEAR
 4. Chọn Connect tại Aurora và sau đó kêt nối với ví Metamask
 5. Chọn Token NEAR & nhập số lượng Token cần chuyển
 6. Sau đó nhấn CONTINUE --> nhấn CONFIRM TRANSFER --> xác nhận Giao dịch trên ví NEAR

 7. Đợi vài giây để chuyển token NEAR sang Aurora
 8. Lưu ý: Các giao dịch đều tốn NEAR làm phí giao dịch

Đội ngũ Timebit OTC (đối tác của Farm Me) hỗ trợ người chơi về vấn đề nạp ETH / NEAR / USDT... vào Aurora với mức phí rẻ nhất

Danh sách đội ngũ hỗ trợ Timebit OTC:

- Telegram User: @myquyenmy - 0934311677 - [TIMEBIT OTC]

- Telegram User: @lina777444 - 0768777444 - [TIMEBIT OTC]

- Telegram User: @Lyn_Hien79 - 0374234093 - [TIMEBIT OTC]

Xem thêm: hướng dẫn