Cài đặt tài khoản

Connect wallet to Marketplace & Setup Game Account

Tạo tài khoản tại Farm Me Official Marketplace

Điền thông tin gồm:
  • Email
  • Mật khẩu

Mua Hero & Land tại Farm Me Official Marketplace

  1. Truy cập Trang chủ Farm Me -> Chọn NFT Market
  2. Chọn kết nối ví Metamask (Aurora)
  3. Lựa chọn Hero/Land theo đồ hiếm
  4. (Tất cả NFT trên chợ đều hiển thị chỉ số và giá bán rõ ràng)

  5. Chọn Hero/Land bạn muốn mua -> Chọn Mua (Tốn ít ETH làm phí giao dịch)
  6. Mua thành công
  7. Vào My Account kiểm tra lại